• pl
 • en
 • ru

„Nikt nie jest dobry
przez przypadek ”

Seneka

Treeden Consulting

Fundusze Unijne

W latach 2007-2013 polscy przedsiębiorcy mają możliwość otrzymać aż 85 mld euro, z czego ponad 67 mld euro z budżetu Unii Europejskiej. Dzięki funduszom strukturalnym UE nasze firmy mają szansę stać się bardziej innowacyjne, a tym samym nasz region może znacznie zwiększyć tempo wzrostu gospodarczego. Środki unijne są wielką szansą, ale i wyzwaniem dla polskich przedsiębiorców. Przewagę nad innymi standardowymi instrumentami wsparcia daje funduszom unijnym fakt, że są one bezzwrotną formą dofinansowania inwestycji.

Oferujemy Państwu pomoc przy wyborze optymalnego źródła finansowania inwestycji w  zakresie środków pomocowych, zapewniamy przygotowanie całościowego biznes planu, a także doradztwo w zakresie sporządzenia wniosku o dofinansowanie.

Nasza oferta współpracy obejmuje:

 • analizę potrzeb przedsiębiorstwa w perspektywie możliwych do pozyskania środków z funduszy unijnych,
 • opracowanie założeń przedsięwzięcia i harmonogramu realizacji wraz z modyfikacją założeń projektu w kierunku maksymalizacji szans na otrzymanie dofinansowania,
 • przygotowanie biznes planu,
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji,
 • pomoc w skompletowaniu i przygotowanie wszystkich koniecznych załączników do wniosku,
 • informowanie o niezbędnych do wypełnienia przy składaniu wniosku wymogach formalnych oraz terminach składania dokumentacji.


W ramach przygotowywanych projektów mogą Państwo uzyskać dofinansowanie między innymi na:

 • zakup środków trwałych (nowych i używanych),
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup nieruchomości,
 • zakup gruntu,
 • inwestycje związane z modernizacją przedsiębiorstw,
 • zakup technologii i produktów dostosowanych do wymogów unijnych,
 • wdrażanie technologii oraz produktów innowacyjnych,
 • inwestycje służące dywersyfikacji działalności gospodarczej,
 • unowocześnienie wyposażenia firmy niezbędnego do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej.


Jeżeli zastanawiają się Państwo nad możliwościami pozyskania środków z Unii Europejskiej zapraszamy do bezpłatnych konsultacji, podczas  których  przeanalizujemy sytuację firmy i wskażemy możliwości dofinansowania projektu z dotacji unijnej.

Wynagrodzenie za świadczone usługi doradcze na etapie opracowywania dokumentacji uzależnione jest bezpośrednio od rodzaju i złożoności projektu i jest ustalane indywidualnie dla każdego klienta.