• pl
 • en
 • ru

Treeden Logistics

Terminale przeładunkowe


TREEDEN Logistics oferuje w Woli Baranowskiej:

 • specjalistyczne przeładunki,
 • magazynowanie,
 • obsługę przesyłek ponadgabarytowych,
 • usługi spedycyjno-celne, w szczególności odprawy celne w eksporcie i imporcie.


Posiadana infrastruktura obejmuje:

 • plac magazynowy 5000 m2,
 • powierzchnię magazynową – 1000 m2,
 • rampę przeładunkową łączącą różne rozstawy szerokości torów,
 • rampę załadunkową z dostępem do toru szerokotorowego,
 • 5 wózków widłowych oraz 3 chwytaki do materiałów masowych,
 • własny tabor samochodowy – 10 ciągników z przyczepami samowyładowczymi.


Zakres usług wykonywanych na Terminalu Przeładunkowym:

 • przeładunek w relacji samochód/wagon WNP lub odwrotnie,
 • przeładunek w relacji wagon PKP/wagon WNP lub odwrotnie,
 • przyjmowanie wagonów PKP i  szerokotorowych z WNP,
 • przeładunek i załadunek towaru na transport samochodowy,
 • magazynowanie towarów na placu lub w hali,
 • organizowanie kontroli jakościowej i ilościowej.